Jak działamy?

 1. WYWIAD TELEFONICZNY - podczas rozmowy telefonicznej ustalamy termin spotkania oraz prosimy o przygotowanie kilku niezbędnych dokumentów np. ostatniego rachunku za energię elektryczną;
 2. WIZJA LOKALNA - podczas spotkania w pierwszej kolejności sprawdzamy możliwości montażowe oraz zasadność inwestowania w instalację fotowoltaiczną;
 3. ANALIZA POTRZEB - obliczamy optymalną wielkość instalacji (nasi pracownicy nie otrzymują prowizji za kW co jest częstą praktyką w innych firmach wzwiazku z czym zdarzaja sie często instalcje przekrczjące potrzeby danego odbiorcy);
 4. FOTODOKUMENTACJA - za pomocą dronów fotografujemy dach lub inne miejsce montażu instalacji;
 5. WERYFIKACJA INSTALACJI - sprawdzamy stan istniejącej instalacji elektrycznej oraz dostępne zabezpieczenia;
 6. USTALENIE PRZEBIEGU INSTALACJI -  badamy możliwości prowadzenia tras kablowych;
 7. OPRACOWANIE PROJEKTU - następnie analizujemy dane tworząc audyt wraz z projektami;
 8. PRZYGOTOWANIE OFERTY - na podstawie powyższych informacji przygotowana zostaje indywidualna oferta;
 9. ZAWARCIE KONTRAKTU - po zatwierdzeniu przez inwestora uzgadniamy kwestie formalne i finansowe;
 10. MONTAŻ - umawiamy montaż;
 11. OBSŁUGA POMONTAŻOWA- pomagamy w formalnościach, monitorujemy zysk instalacji, zbieramy pozytywne rekomendacje.
Call Now Button